Kære familievirksomhed: Få nu etableret dén professionelle bestyrelse…

Alt for ofte ser vi familievirksomheder, hvor bestyrelsen primært består af familiemedlemmer – måske flankeret af en enkelt ekstern advokat. Men for at sikre virksomhedens langsigtede succes og overlevelse er det afgørende at se ud over familiens kredse og opbygge en professionel bestyrelse med ekstern ekspertise og erfaring. 

Strategisk planlægning for en familieejet virksomhed er en kompleks opgave, der kræver både forretningsmæssig indsigt og forståelse for familiens dynamik. Mens familiens perspektiv er vigtigt, skal man også have fokus på virksomhedens behov og udfordringer uafhængigt af familiens interne anliggender. 

En professionel bestyrelse bringer en række fordele til en familievirksomhed: 

 1. Uafhængig rådgivning: Eksterne bestyrelsesmedlemmer tilføjer uafhængig og objektiv rådgivning baseret på deres erfaring og ekspertise inden for forretningsledelse og strategi. De kan bidrage med nye perspektiver og hjælpe med at træffe velinformerede beslutninger. 
 1. Forretningsudvikling og innovation: En professionel bestyrelse kan bidrage til at drive forretningsudvikling og innovation ved at udfordre status quo og fremme nye ideer og initiativer. Dette er afgørende for at sikre virksomhedens vækst og konkurrenceevne på lang sigt. 
 1. Risikostyring: Eksterne bestyrelsesmedlemmer tilføjer ekstra lag af risikostyring og compliance-overvågning. De kan hjælpe med at identificere og håndtere potentielle risici og sikre, at virksomheden overholder relevante love og regler. 
 1. Ledelsesudvikling og succession: En professionel bestyrelse kan støtte op om ledelsesudvikling og succession ved at identificere og udvikle talent inden for og uden for familien. Dette sikrer en glidende overgang mellem generationer og kontinuitet i ledelsen. 
 1. Styrket omdømme og investeringsappel: En velrenommeret og professionel bestyrelse kan styrke virksomhedens omdømme og appellere til investorer, kunder og andre interessenter. Dette kan åbne døre for nye forretningsmuligheder og partnerskaber. 

For at opnå disse fordele skal familievirksomheder være villige til at omfavne en mere åben og professionel tilgang til governance. Dette kan indebære at revidere vedtægterne, tilføje eksterne bestyrelsesmedlemmer med relevante kompetencer og etablere klare retningslinjer for bestyrelsens rolle og ansvar. 

Faktorer der potentielt kan medføre forretningsstagnation:  

Over tid kan familievirksomhedens dyder blive til problemer, der gør det vanskeligt for virksomheden at udvikle sig: 

 • Vægtning af loyalitet over resultater 
 • Svært at afskedige medarbejdere 
 • Undgå konfrontationer med hinanden i familien for at opretholde harmoni og relationer 
 • Fokus på intern politik og magtstridigheder i familien i stedet for at prioritere forretningen og kunderne 
 • Orientering mod tidligere triumfer frem for at se fremad 
 • Manglende langsigtede udviklingsplaner 
 • Begrænset innovation i systemer eller produkter 
 • Fokus på eksisterende markeder og kunder uden at søge nye muligheder 
 • Mangel på evnen til at håndtere nye krav og udfordringer. 

Det er vigtigt at identificere og adressere disse faktorer for at undgå stagnation og sikre, at virksomheden forbliver agil og tilpasningsdygtig i et stadigt skiftende forretningsmiljø. 

Kære familieejet virksomhed: Tag det første skridt mod en mere professionel governance-struktur ved at diversificere din bestyrelse og omfavne ekstern rådgivning og indsigt. Det vil være en investering i virksomhedens fremtidige succes og en måde at beskytte og styrke familiens formue og velstand på lang sigt.