Hvad hjælper vi med

Vores mission er at skabe ro omkring familieejerskab

Vores mission er at skabe ro omkring familieejerskab, med henblik på at skabe en sund ramme omkring virksomheden, bevare gode relationer i familien – og dermed skabe et sundt grundlag for det fælles ejerskab i familien.

Største trussel for familiens fælles ejerskab er klart konflikter og splittelse. Derfor er det vigtigt, at familien får indgået aftaler om, hvordan de ejer sammen, kommunikerer – og samarbejder!

Jeg bliver ofte spurgt om, hvor stor virksomheden skal være, eller hvor stor familien skal være før det giver mening at starte en dialog. Svaret er: Der ingen virksomhed, der er for lille eller familie der er for få til, at det giver mening at får styr på governance og samarbejde i familien. Jeg har således både arbejdet med en familie på blot 4 personer – mor, far, datter og søn; men jeg har også arbejdet med familier, der talte op imod 20 individer på tværs af generationerne.

Indgangsvinklen til at starte en dialog med os kan være meget forskellige; men her et overblik over de typiske situationer, som vores kunder befinder sig i, når vi kommer ind i billedet:

Der er typisk påbegyndt generationsskifte, men der er uklarheder omkring fremtiden og samarbejdet i familien. Vi har brug for en gnidningsfri overgang uden konflikter.

Der er opstået interne konflikter mellem familiemedlemmer om forhold, der omhandler virksomheden, og vi har brug for en neutral facilitator til at hjælpe os med at finde en løsning. 

Vi står overfor at skulle overdrage virksomheden til næste generation og har brug for hjælp til at sikre en gnidningsfri overgang uden konflikter. 

Vi oplever, at beslutningsprocesserne i virksomheden ofte bliver kaotiske, fordi vi ikke har klare retningslinjer eller en struktureret mødeplan.
Det er uklart hvilke roller og ansvar hver af os i familien kan og skal have, og det skaber frustrationer.
Vi ønsker at sikre, at alle familiemedlemmer forbliver engagerede og motiverede til at arbejde for virksomhedens og familiens succes på lang sigt.
Vi vil gerne etablere en professionel bestyrelse for at sikre, at virksomheden styres på en professionel måde, men vi er usikre på, hvordan vi skal gribe det an.
Vi oplever, at kommunikationen mellem familiemedlemmerne ofte er ineffektiv, hvilket fører til misforståelser og ineffektive beslutninger.
Vi har brug for hjælp til at formulere en familieforfatning/ejerstrategi, der klart definerer vores værdier, vision og retningslinjer for samspillet mellem familie og virksomhed.

Kontakt os i dag...