Succes i familieejerskab: Kvalitet i kommunikationen er nøglen … 

”Det er så svært at tale med min datter… Kan du ikke tale med hende?” 

 Et citat der stammer fra et møde jeg havde med en iværksætter. Han synes, det er svært at tale fremtid og generationsskifte med hans egen datter. Slet ikke så usædvanligt. Det gode ved situationen her er, at ejerlederen erkender, at han har en udfordring og beder om hjælp! 

Det kan virke banalt, men virkeligheden er, at alt for mange familier i familieejerskab ikke får talt ordentligt med hinanden, og så er det, at tingene kan ”løbe af sporet” 

Vi kan alle nikke genkendende til udfordringerne ved kommunikation. Nogle gange føles det som om, vi taler forbi hinanden, mens andre gange er der faktisk også et underliggende ønske om at undgå ubehagelige samtaler – eller endnu værre, hvis der er ”skjulte dagsordener”, der derfor ikke kommer på bordet.  

I en familievirksomhed kan det få alvorlige konsekvenser, hvis ikke der kommunikeres åbent. Det kan i nogle tilfælde være afgørende for overlevelse i familieejerskabet og ikke mindst udviklingen af den fælles virksomhed. 

I enhver familievirksomhed bør den grundlæggende regel være, at der kommunikeres åbent og ærligt – og at der ikke er ”nogen hellige køer” i kommunikationen.  

Lad os dykke ned i, hvorfor kvalitet i vores kommunikation er så altafgørende, og hvordan vi som individer kan arbejde hen imod at opnå den. 

For det første er det vigtigt at forholde os til, at vi alle i ejerskabet kan have forskellige roller at spille i forhold til familievirksomheden:  kunne være som leder, bestyrelsesmedlem, mellemleder, medarbejder, ejer elle bare ganske simpelt som familiemedlem. Hver af disse roller kræver færdigheder og bevidsthed i tilgange til kommunikationen med hinanden i familien og i ejerskabet. Det er ikke altid let at jonglere mellem disse roller, men ved at være opmærksomme på vores position og vores måde at kommunikere på i hver rolle, kan vi begynde at skabe en mere sammenhængende og effektiv dynamik – i og omkring ejerskabet. 

En af de største udfordringer, familieejere står over for, er at sikre, at kommunikation er åben og ærlig på tværs af alle niveauer af virksomheden og ejerskabet. Dette betyder at være villig til at dele tanker, bekymringer og ideer uden frygt for dømmende eller negative reaktioner. Ved at opbygge tillid gennem åbenhed og ærlighed kan der skabes et miljø, hvor alle føler sig værdsat og respekteret. Det er væsentligt for at familieejerskab fungerer over tid. 

En praktisk tilgang til at forbedre kommunikationen er at etablere regelmæssige møder, hvor alle kan samles diskutere ejerskabet, virksomheden og udfordringer. Dette giver alle mulighed for at være orienteret, komme med input, stille spørgsmål og få en fornemmelse af, hvor man hver især står. Ved at skabe et rum, hvor alle føler sig hørt og set, kan familien styrke deres relationer og arbejde imod fælles mål. 

Endelig er det vigtigt at huske, at kvalitet i kommunikationen ikke er noget, der sker over natten. 

Det kræver arbejde, tid, tålmodighed og øvelse at opbygge sunde kommunikationsvaner i ejerskabet.